Philosophia 13/2016

I. Logic And Ontologyphilosophy-journal-13-2016-cover

Bijaya Prasanna Mahapatra, Linguistic Relativism: A Gadamerian Understanding [PDF pp. 3-5]
Алекс Костова, Късният Хайдегер и новото начало на философията: феноменологичният път (Цееринген, 1973 г.) [PDF стр. 11 – 41]
Timothy Tambassi, Categorie ontologiche, truthbearer e truthmaker. Il rapporto tra ontologia e verità nella proposta di E.J. Lowe [PDF pp. 42 – 52]
Himansu Sekhar Samal, Anumāna as Analogical Reasoning. A Critical Analysis [PDF pp. 53 – 66]

II. History of Philosophy / Lectures

Lars Reuke, On Spirits [PDF pp. 67 – 78]
Евелина Митева, Абстрактният човек е чудовищен: от Алберт Велики до Борхес и обратно [PDF стр. 79 – 94]
Ива Манова, Кръстьо Пейкич (1666‐1730) и традицията на религиозно‐полемичната литература [PDF стр. 95 – 106]

Антоанета Дончева, Гротеската– отчужденият свят. Гротескното тяло – отчужденият Аз [PDF стр. 107-114]