Philosophy 6/2014

History of Philosophyphilosophy-e-6-2014-cover

E.J. Lowe (1950-2014)

Timothy TambassiL’esistenza del reale Metafisica, sostanza e tempo nella proposta di E. J. Lowe [PDF pp. 3-17]

Timothy TambassiPresentismo: in memoria di E. J. Lowe. Un ricordo bio-bibliografico [PDF pp. 18-23]

20th-century philosophy

Nicole NoteThe impossible possibility of environmental ethics, Emmanuel Levinas and the discrete Other [PDF pp. 24-41]

Александър ЛозевВитгенщайн, антифилософът, и математиката [PDF pp. 42-48]

Ханс Йонас Защо модерната техника е предмет на етиката – превод от немски Ирина Георгиева [PDF pp. 49-57]

Марк РиширСмисълът на феноменологията във „Видимото и невидимото” – превод от френски Паула Анегелова [PDF pp. 58-86]

Нора ГолешевскаВизуалните изследвания като социална критика и политическа теория. Джовани Сартори: визуална пайдея и видео политика [PDF pp. 87-114]

Philosophical Essays

Георги Петков ‘Референция за котка’ или персоналната идентичност като познавателен проблем [PDF pp. 115-127]

Мадлен АнгеловаТомлението като естетика насочена към субектното – едно своеобразно съзерцание на другия [PDF pp. 128-133]