Philosophia 5/2013

History of Philosophyphilosophy-journal-5-2012_cover

Martin Morgenstern – Vom Idealismus zur realistischen Ontologie. Das Frühwerk Nicolai Hartmanns [PDF pp. 3-35]

Philosophy and Culture

Guillaume Decauwert – Saying and Showing: The Single Solution of All the ‘Problems of Philosophy’ According to Wittgenstein’s Tractatus [PDF pp. 36-57]

Dragan Jakovljević – Istina i uspešno orijentisanje prakse [PDF pp. 58-72]

Веселина Славова – Eвтаназията – престъпление или благодеяние [PDF pp. 73-77]

Kevin Mitchell – Notes Toward a Philosophical Cultural Studies [PDF pp. 78-85]

New Generation

Моника Панайотова – Глоса върху идеята за безсмъртието на душата в Платоновия „Федон” , X книга на „Закони” и „За душата и възкресението” на Григорий Нисийски [PDF pp. 86-98]

Михаела Шанова – „Tеглото ми е моята любов”, или разсъждения върху една мисъл на Aвгустин [PDF pp. 99-112]

Траяна Михайлова – Проблемът за идентичността и демоничното в образа на Алиса [PDF pp. 113-128]

Зорница Каприева – Убийството – между психологията, философията и рекламата. Кратко изследване на хомоцидните интенции [PDF pp. 129-146]

Reviews and Commentaries

Русалена Пенджекова-Христева – Философия на архивното познание и постижения на българската университетска архивистика [PDF pp. 147-163]