Philosophia 2/2012

Georgi Kapriev Die “Konservativen” und die “Neuerer” in der Palaiologenzeit [PDF pp. 4-16] philosophy-journal-2-2012_cover

Kosta MilkovPseudo-Dionysius on the ecstatic in the divine ascent of the soul [PDF pp. 17-26]

Aidan HarrisJustice and Sentiment for Women and Children in the Family [PDF pp. 27-37]

Maya MinchevaOù est le lieu de la philosophie? Le Collège International de Philosophie dans la pensée de Jacques Derrida [PDF pp. 38-49]

Martina Leeker – Lokale Mediengeschichte(n) und Post-McLuhanismus. Zum McLuhan Kongress in Toronto 2011 [PDF pp. 50-94]

Jasmina Tacheva Nietzsche contra illusionem [PDF pp. 95-112]

Iva SakarovaThe moral man as enkratês [PDF pp. 113-118]

Смилен МарковРецензия за книгата „Светът на Средновековието – генезис, история, общество (университетски курс лекции)” на проф. дфн Калин Янакиев [PDF pp. 119-122]

Владимир СабоуринСад в Диалектика на Просвещението [PDF pp. 123-153]

Дияна НиколоваАрхеологията на един вечен жанр (Пасторалът в изкуството) [PDF pp. 154-183]

Христо СтоицовИзтезание – изповед – психоанализа: ре/актуализации на диспозитива власт [PDF pp. 184-204]

Лидия КондоваМонада и Ноумен. Монадологията на Лайбниц и критиката на Кант [PDF pp. 205-259]

Христо [PDF pp. 260-288]

Митко НовковТрите увъртания и трите обърквания на д-р Зигмунд Фройд [PDF pp. 289-319]

Алекс КостоваБележки върху Lichtung, Ereignis, и западната (пост)история при Хайдегер след обрата [PDF pp. 320-335]

Смилен МарковПреходът като гарант за епистемна всеобщност – концепцията за трансверсалния разум на Волфганг Велш [PDF pp. 336-353]

Валентин КалиновПризраците на лабиринта. Опити около метафизиката на градското пространство [PDF pp. 354-376]

Св. Бернар от КлервоПроповеди върху „Песен на песните” (Проповеди 80-82) Превод от латински: Мария Ванева [PDF pp. 377-401]