Philosophia 9/2015

Kant’s Philosophy

Oliver Laschet phil-08-2015_cover
The Law of Nations and the Problem of Supranational Coercion in Kant [pp. 3-15. PDF]

Ясен Андреев
Практическият субект като обективна цел. Към екзистенциалния прочит на Кантовата практическа философия [pp. 16-35. PDF]

Philosophy of literature

Antoaneta Dontcheva
Waiting- Samuel Beckett`s enigmatic Sign of Life [pp. 36-47. PDF]

Philosophy and logics

Красимира Криворова
Смисъл и невъзможни светове в параконсистентната и релевантна логика [pp. 48-59. PDF]

Philosophy and semiotics

Зорница Каприева
Самоубийството като културен феномен [pp. 60-70. PDF]

History of Philosophy

Smilen Markov
What does Byzantine Philosophy have in common with Aristotle? (the case of Theodore Abū Qurrah) [pp. 71-86. PDF]

Димитър Чуровски
В търсене на нова парадигма за социалното развитие [pp. 87-103. PDF]

Александра Арабаджиева
По следите на философските идеи на Корнелиус Касториадис – отпечатъкът от детството и студентските години [pp. 104-124. PDF]

Review

Георги Димитров
За другостта на европейския персонализъм и неговата криза през ХХ век [pp. 125-135. PDF]