About

PHILOSOPHIA is a peer-reviewed open-access online academic journal, which provides a platform for new scholarly contributions within the field of philosophy in all their possible range and diversity. The editorial board does not adhere to any specific philosophical agenda. The journal warmly welcomes publications from young researchers and encourages proposals coming from scholars and young researchers based all over the world. Priority, however, will be given to proposals from southeastern European contributors.

PHILOSOPHIA  is the official publication of the Faculty of Philosophy at Sofia University.

Furthermore, PHILOSOPHIA is also open to experienced scholars. It has the ambition to link authors and to contribute to the building of research teams and scholarly networks.

ISSN: 1314-5606

unitag_qrcode_1547648384513

***


In memoriam 

С дълбоко прискърбие, редакторският екип на списание PHILOSOPHIA съобщава, че на  6 юниchristo-stoev_cv-pic_edited 2022 г. почина доц. д-р Христо Стоев, дългогодишен член на екипа, чиято неизменна подкрепа спомагаше за поддържането на високия стандарт и приносния характер на текстовете в списанието, особено в контекста на българската философска книжнина в сферата на немската класическа философия. Задълбочените и ерудирани изследователски работи на доц. Христо Стоев го поставят безспорно сред най-проникновените познавачи на трансценденталната философия на Имануел Кант в България.

Христо Стоев е роден на 24 юли 1973 г. в град Бургас, където завършва Френската езикова гимназия. През 1997 г. завършва спциалност Философия в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където през 2003 г. защитава дисертация на тема Проблемът за вътрешното сетиво в теоретичната философия на Кант. В периода 2003-2005 г. е хоноруван асистент по Немска класическа философия и Философия на Новото време в катедра История на философията във Философски факултет на СУ„Св. Климент Охридски“. От 2004 г. е асистент по философия в Хуманитарния департамент на МГУ „Свети Иван Рилски“, където през 2010 г. е избран за доцент. От 2016 г. е доцент в катедра Философия на Софийския университет.

Предлагаме на вниманието ви две от статиите на доц. Христо Стоев в списание PHILOSOPHIA:

Антропологията като емпирична и същевременно морално-космополитична дисциплина у Кант

Откъм Хусерловата критика на натурализма