Philosophia 12/2016

Георги Каприев, Смилен Марков, Думи за въведение [PDF стр. 3-5]philosophy-journal-12-2016-cover

Концепции

Захари Захариев, Виртуалната персона и нейният интерфейс [PDF стр. 6-9]
Яна Тодорова, Личността и социалните й измерения през погледа на историческата наука [PDF стр. 10-19]
Валентин Христов, За ‘персоната’, трагичното, смешното и ироничното. [PDF стр. 20-26]
История на философията
Simeon Mladenov, Anselm of Canterbury and the Beatific Justice [PDF стр. 27-33]
Катерина Георгиева, Двете лица на един средновековен трактат по демонология – “Чукът на вещиците” [PDF стр. 34-38]
Лидия Кондова, Лайбниц и ‘Лайбниц’. Опит за онагледяване на понятието за концептуален персонаж [PDF стр. 39-49]
Смилен Марков, Историчност на персоналното битие – задочен диалог между Мартин Хайдегер и св. Йоан Дамаскин [PDF стр. 50-56]
Катерина Григорова, Пътят към собствената природа в трактата “Дао Дъ Дзин” на Лао-дзъ [PDF стр. 57-65]

Есета

Валентин Спасов, Роля и автопортрет. Опит за вникване [PDF стр. 66-69]
Савина Петкова, Анти-Ерос. Платонистки прочит на филма “Омарът” (2015) [PDF стр. 70-73]
Габриела Русинова, Pesona и минало – личност и минало [PDF стр. 74-85]