Oleg Georgiev

editoroleg_cv-pic-author_koko-treiman_web

ogeorgiev11@gmail.com

Academic Biography

MA in Pedagogy, 1979
PhD in Philosophy, 1989. Thesis: Mediaeval Education: Historical Foundations
Habilitation, 1999
Current affiliation Professor, DSc., Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Main research activities and interests

Philosophy of Education; Mediaeval Rducation; History of Philosophy; Philosophy of Culture; Philosophical Anthropology

Memberships

Société internationale pour l’étude de la philosophie médiévale (S.I.E.P.M.)
International Network of Philosophers of Education (INPE)
Bulgarian Philosophical Assotiation
Institute of Mediaeval Philosophy and Culture – Sofia

Major publications

Изследвания върху индивидуалността в Европейското средновековие. С., ЛИК, 1998, 175 с.
Средновековната образованост. Три студии. АБ Ателие,С.2002, 96 с.
Свободните изкуства и Средновековието (Знаковата изразност на изкуствата). Университетско издателство „Св.Климент Охридски”, С.2009 324 с.
Университетската метафизика. Четири лекции. Изд. Изток-Запад. С. 2009, 136 с.
За „плоската земя“, за дяволите на върха на иглата и други неща. Университетско издателство „Св.Климент Охридски”, С.2014 160 с.